Make your own free website on Tripod.com


Federația Română de Șah

Comisia de Legitimări Transferuri Clasificări Sportive și Rating

(CLTCSR)

Componență CLTCSR

Regulamente

Formulare

Transferuri

Duble legitimări

Norme clasificări sportive

Lista rating CIV

Rating FIDE

Concursuri omologate

Important!

A apărut noul “Regulament de clasificări sportive și calcul rating CIV” pentru șahul practic.

În “Lista rating CIV” situația jucătorilor români legitimați la FR Șah și a jucătorilor români transferați la alte cluburi este actualizată permanent.

Variația rating CIV este actualizată de două ori pe an, la 01 ianuarie și 01 iulie.

Clasificările sportive: a III-a și a II-a sunt actualizate semestrial, odată cu editarea “Listei rating CIV”: 01 ianuarie și 01 iulie.

Categoria I și titlul sportiv “Candidat de maestru” sunt actualizate la data de 01 a fiecărui trimestru, odată cu apariția “Listei rating FIDE” pentru jucători români.

Titlul sportiv “Maestru al sportului” este actualizat în momentul în care apare decizia semnată de Președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Titlurile sportive: Mare Maestru, Maestru Internațional și Maestru FIDE sunt actualizate în momentul când sunt acordate de FIDE.